Noví zastupitelé rozhodují mimo jiné i o svých odměnách

ilustrace: penízeZačátkem listopadu proběhnou prakticky ve všech městech a obcích České republiky ustavující zasedání zastupitelstev. Ze zákona totiž vyplývá, že se při splnění všech podmínek smí první zasedání nového zastupitelstva po komunálních volbách (ty proběhly ve dnech 10-11/10/14) uskutečnit nejdříve v pátek 31/10/14 po 16. hod. a nejpozději v pondělí 10/11/14 (protože 15denní termín vyprší v sobotu, posouvá se ukončení lhůty až na první pracovní den).

Kromě volby starosty, místostarosty či místostarostů, případně členů rady, předsedů výborů a komisí se také rozhoduje o tom, které funkce budou uvolněné a jaké odměny zastupitelé dostanou.

Podrobnější informace o odměňování zastupitelů v roce 2014 včetně ukázek výpočtů a odkazů na zdrojové dokumenty najdete v článku o odměnách zastupitelů na webu Chytrá obec.

Odměny zastupitelů se pro rok 2011 snižují

ilustrace: penízeOd začátku roku 2011 mají všichni uvolnění zastupitelé a většina těch neuvolněných v České republice nižší odměny. V rámci všeobecného hledání úspor totiž došlo i na ně, když vláda schválila nařízení snižující odměny zastupitelů územních samosprávných celků v průměru o pět procent. Účinnost nařízení schváleného 7/12/10 je od začátku roku 2011, a týká se tedy již odměn za leden vyplácených v únoru.

V případě uvolněných zastupitelů je pokles odměny automatický, protože se odměna vyplácí přesně podle nařízení vlády. V případě neuvolněných zastupitelů dojde k poklesu pouze v případech, kdy byly odměny na horní hranici. U neuvolněných zastupitelů totiž nařízení stanovuje pouze maximální výši odměny, přičemž zastupitelé mohou schválit odměnu nižší – třeba i nulovou. Pokud tedy dosavadní odměna zastupitelů nepřesahuje aktuální maximální částku, nemusí zastupitelé odměny snižovat.

Podrobnější informace o odměňování zastupitelů včetně ukázek výpočtů a odkazů na zdrojové dokumenty najdete v článku na webu Chytrá obec.

Po volbách, aneb jak se volí starosta a místostarosta

ilustrace: postavičkyKomunální volby skončily a dnem oficiálního vyhlášení výsledků, které probíhá publikací celkových výsledků Státní volební komisí – mělo by nastat ve středu 20/10/10 (po vydání Hospodářských novinách 19/10/10), začíná mimo jiné i lhůta pro stanovení termínu ustavujícího zasedání. Na něm noví zastupitelé zvolí starostu, místostarostu či místostarosty a v případě, že má obec či město i radu (radu mohou mít obce, které mají alespoň 15 členů v zastupitelstvu), také její členy. Stejně tak rozhodují zastupitelé o tom, které z funkcí budou tzv. uvolněné, a které neuvolněné (rozdíly viz článek o odměňování).

Ustavující zasedání se dle zákona musí uskutečnit do 15 dnů od vyhlášení výsledků voleb – tedy do čtvrtka 4/11/10 uplynutí desetidenní zákonné lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost voleb nebo hlasování, tedy do pondělí 15/11/10 (lhůta sice končí 13/11, protože však jde o sobotu, posouvá se na nejbližší pracovní den). V případě napadení výsledků voleb až po rozhodnutí soudu o návrhu na neplatnost voleb. Současně ale musí být oznámení o termínu tohoto zasedání na úřední desce alespoň sedm dní před jeho konáním – tedy do středy 27/10/10 mezi pátkem 29/10/10 až nedělí 7/11/10.

Součástí oznámení o zasedání musí být kromě místa a času konání také návrh programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce. Ustavující zasedání se tak může konat v termínu od pátku 6/11/10 do pondělí 15/11/10.

(obsah článku aktualizován 22/10/10; pozn.: změna vznikla na základě Novely zákonů o územních samosprávných celcích č. 298/2008 Sb.)

Informace převzaté z webu Chytrá obec, kde najdete podrobnější informace.

Znáte odměny svého starosty a dalších zastupitelů?

ilustrace: tisícikorunyVíte, jakou odměnu dostává každý měsíc starosta vaší obce? A kolik místostarosta a další zastupitelé? Jako každému jinému i jim přísluší za jejich práci odměna. Její výši určuje vláda svým nařízením a v případě neuvolněných zastupitelů pak ještě zastupitelé sami. Zatímco odměny uvolněných zastupitelů jsou přesně stanovené, v případě neuvolněných udává nařízení pouze maximální hranici odměny.

Uvolněný starosta desetitisícového městečka si v roce 2009 přijde měsíčně na zhruba 55 tisíc hrubého, místostarosta pak na 47 tisíc (nepočítaje další příplatky popsané dále v článku). Naproti tomu neuvolněný starosta pětisethlavé obce dostane měsíčně necelých 16 tisíc korun, místostarosta pak něco přes 14 korun (pokud jim zastupitelstvo maximální výši odměn schválí).

Read more