I přes nevoli místních získali pískaři souhlas

pískovna společnosti Ilbau u obce HostínStalo se, co všichni očekávali – firma Ilbau získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) v rámci procesu EIA. A to i přes masivní nesouhlas více než stovky osob na veřejném projednávání (prakticky nikdo z místních neměl pro firmu Ilbau pozitivní slovo) dne 24/6/08 a věcné námitky, že k jednání nebyli přizváni reprezentanti obcí, jejichž katastrů se rozšíření pískovny zásadně dotkne. To by přitom mělo stačit k tomu, aby bylo jednání přerušeno a pochybení napraveno.

O dlouhém a mimořádně bouřlivém jednání jsme zde již psali a stejně tak jsme zaznamenali i následné zveřejnění zápisu z tohoto zasedání dne 15/8/08.

Read more

Stanovisko k pískovně Hostín stále ještě není

plán rozšíření pískovny HostínPřestože mělo Ministerstvo životního prostředí ČR vydat v rámci procesu EIA stanovisko k záměru rozšíření pískovny firmy Ilbau v katastru obce Hostín do 11/7/08, stanovisko stále ještě nebylo zveřejněno. Dne 15/8/08 zveřejnilo ministerstvo pouze zápis z veřejného projednávání záměru.

Zástupci úřadu však dopředu varovali, že v termínu materiál nebude. Jednání v budově školy v Hostíni v úterý 24/6/08 totiž proběhlo za hojné účasti obyvatel (podle zápisu 101 osob) a protáhlo se na zhruba 4,5 hodiny. Během jednání navíc několikrát padla námitka, že jednání je třeba prodloužit a vyžádat si stanoviska dalších dotčených obcí.

O průběhu veřejného projednávání v Hostíni jsme již psali (pod článkem se objevily i zajímavé komentáře s dalšími informacemi). Text zápisu si můžete přečíst sami z přiloženého dokumentu pdf (soubor pdf má 490 kb).

Obce jsou unisono proti rozšíření pískovny v Hostíni

vůz z webu firmy IlbauNa mimořádně bouřlivém veřejném projednání záměru rozšíření pískovny firmy Ilbau v katastru obce Hostín se všichni zúčastnění starostové okolních obcí unisono postavili proti. „Problémy se neustále opakují, a proto jsme v rámci mikroregionu Veltrusdominio vypracovali své požadavky. Obec nedá svůj souhlas. Občané apelují, proč z toho nic nemáme, proč s námi nespolupracují,“ uvedla na úvod diskuze starostka obce Hostín Jelena Mrzílková. Zásadní nesouhlas následně vyslovila i obec Úžice, Vojkovice, Zlosyň, město Veltrusy, mikroregiony Dolní Povltaví a VeltrusDominio i představitelé dvou občanských sdružení působících v regionu. Všechna nesouhlasná vyjádření s rozšířením pískovny vyvolala mohutný potlesk přítomných.

Read more