Pískovna Dušníky dostala kladný posudek

nákres: těžební oblasti pískovny Dušníky nad VltavouPískovna Dušníky nad Vltavou aspirující na to být jednou z největších pískoven v České republice (jak bylo v tomto článku) získala i přes četné připomínky obcí, organizací i majitelů pozemků v lokalitě kladný posudek. Ten doprovází celá řada podmínek a některé výtky k dokumentaci. Posudek zpracovala Jarmila Paciorková z Havířova.

Kompletní znění posudku a všech předcházejících dokumentů najdete na portálu CENIA. Od 28/11/13 běží 30denní lhůta (do 29/12/13), ve které se může k posudku kdokoliv vyjádřit. Lze očekávat, že tak řada z těch, kdo podali připomínky už k dokumentaci, učiní.

Více informací najdete v článku na webu Všestud.

Bude u Dušník jedna z největších pískoven v ČR?

nákres: těžební oblasti pískovny Dušníky nad VltavouPrávě probíhá posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) k záměru Těžba štěrkopísku na nevýhradním ložisku Dušníky nad Vltavou. Oznamovatelem je společnost České štěrkopísky, která už v oblasti koupila celou řadu pozemků. Pískovna je plánována na ploše 285 hektarů (jen o několik hektarů menší plocha, než jakou zabírá celý veltruský park) a rozkládá se v katastru Všestud a Vojkovic. Svými dopady se ale dotýká také Dušník nad Vltavou, Dědibab, Křivous, ale i Zlosyně a Veltrus.

Proces EIA týkající se pískovny Dušníky nad Vltavou je na portálu CENIA vč. veškeré dokumentace ke stažení.

Pokud oznamovatel posudek bez dalších změn záměru získá, může tak vzniknout jedna z největších pískoven v ČR a následně i jedna z největších vodních ploch v ČR – viz informace dále v textu.

Více informací najdete v celém textu na webu Všestud.

Vody víc než v roce 2006 a stále přibývá

vývoj stavu vody (zde informace 2/6/13 v 15.30)Průtok Vltavy podle měření na jezu ve Vraňanech přesáhl po 15. hodině 1500 m3, tedy více než v roce 2006. Bohužel voda stále stoupá a podle různých neověřených zdrojů se v Praze čeká až 2750 m3, v pondělí pokles na 2400 m3. Údajně zatím vodu zdržují přehrady, aby se stihla připravit Praha. Zatím ale nelze nalézt oficiální informace o tom, kdy se tak má stát, kolik vody to přesně bude, jak rychle poteče a co to bude znamenat v obcích podél Vltavy. Při povodních v roce 2002 hladina ve Vraňanech kulminovala při průtoku 5080 m3.

Aktuální situaci lze sledovat na webu Povodí Vltavy (bohužel je občas přetížený, údaje tam nejsou vždy aktuální) a na stránce ČHMÚ – zde stav na jezu Vraňany.

Převzato z webu Všestud.

Ověřte si, jak silničáři v zimě ošetřují vozovku

online sledování polohy sypačůV neděli 9/12/12 zasypal nejen Středočeský kraj sníh. A tak se opět hodí připomenout adresu, na které lze sledovat, kudy projely a kde se zrovna pohybují sypače a pluhy placené Středočeským krajem. Je to na to speciální web.

Kromě aktuální polohy vozů se současně zobrazuje také trasa projetá daným vozem za určený čas (2, 4 nebo 6 hodin). Ukazuje se také, zda vůz sníh pouze odhrnoval, chemicky ošetřil, provedl obé, či pouze projel. Umožňuje to GPS a komunikační modul ve vozech, který přenáší jejich polohu do dispečinku i do webové aplikace.

O této možnosti jsme poprvé informovali před dvěma lety.

Středočeský kraj nejspíš ovládne ČSSD s komunisty

mapka - Středočeský kraj

Přestože ČSSD oproti předchozím volbám do krajského zastupitelstva (viz tehdejší článek) ztratila šest zastupitelů, s celkovými 20 mandáty je nejsilnější stranou, o jeden mandát před KSČM. Největší propad zaznamenala ODS. Na pravé straně politického spektra to ale ve Středočeském kraji zachraňovala TOP 09, která vytvořila spolu se Starosty pro Středočeský kraj společnou kandidátku a získali deset zastupitelů. Voliči ve Středočeském kraji tak letos vybírali především ze zavedených stran a žádná jiná kandidátka nepřekonala potřebnou pětiprocentní hranici. Uskupení, která nezískala žádný mandát, přitom letos zaujala 27,61 procent voličů, ve volbách v roce 2008 to bylo pouze 12,48 procenta.

K volbám se ve Středočeském kraji dostavilo 366 816 voličů (36,45 % z celkových 1 006 408), celorepublikově se do krajských voleb zapojilo 36,88 % voličů.

ČSSD s KSČM mají společně 39 zastupitelů z celkových 65 a s 60 procentní většinou tak mohou kraji pohodlně vládnout.

Výsledky voleb do zastupitelstva Středočeského kraje (zisky mandátů)

strana 2008 +/- 2012
Česká strana sociálně demokratická
26 -6 20
Komunistická strana Čech a Moravy
10 +9 19
Občanská demokratická strana
25 -9 16
TOP 09 a Starostové pro Středočeský kraj
0 +10 10

Oficiální výsledky krajských voleb ve Středočeském kraji naleznete na webu Českého statistického úřadu.

Na volebním serveru ČSÚ si také můžete prohlédnout výsledky předchozích voleb a najdete tam celou řadu dalších údajů.

Projděte se svým městem či obcí – u počítače

jak vidí náves Všestud Google Street View?Mapy Google nabízejí už několik let (od roku 2009) možnost projít se ulicemi vybraných měst. V úterý 19/6/12 se ale vedle Prahy a dalších velkých českých měst na mapě objevila celá řada dalších míst, kudy projel speciální automobil s devíti kamerami na střeše. A nevynechal ani region Dolního Povltaví. Například areál zámku Veltrusy navštívila i speciální tříkolka, takže nechybí ani možnost projít se kolem zámku.

Tento materiál vychází z článku na webu Všestud.

Read more

Sčítání lidu, domů a bytů končí až 14/4/11

Sčítání lidu, domů a bytů 2011Už od 7/3/11 roznášejí sčítací komisaři do domácností formuláře. Každý občan dostane zelený sčítací list osoby, majitelé a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý bytový list a majitelé či správci domů ještě oranžový domovní list. Roznáška formulářů končí 25. března 2011. Následně je třeba formuláře vyplnit, a to podle stavu k půlnoci z 25. na 26/3/11. Vyplněné sčítací formuláře se pak odevzdávají od 26/3/11 do 14/4/11, přičemž je lze předat sčítacímu komisaři, poslat v obálce nebo vyplnit údaje prostřednictvím internetu na webu www.scitani.cz, kde jsou i další informace o sčítání.

Obce musí kvůli sčítání mimo jiné pro všechny zájemce zajistit kvůli vyplnění sčítacích formulářů přístup k internetu zdarma – podrobněji viz Chytrá obec.