Noví zastupitelé rozhodují mimo jiné i o svých odměnách

ilustrace: penízeZačátkem listopadu proběhnou prakticky ve všech městech a obcích České republiky ustavující zasedání zastupitelstev. Ze zákona totiž vyplývá, že se při splnění všech podmínek smí první zasedání nového zastupitelstva po komunálních volbách (ty proběhly ve dnech 10-11/10/14) uskutečnit nejdříve v pátek 31/10/14 po 16. hod. a nejpozději v pondělí 10/11/14 (protože 15denní termín vyprší v sobotu, posouvá se ukončení lhůty až na první pracovní den).

Kromě volby starosty, místostarosty či místostarostů, případně členů rady, předsedů výborů a komisí se také rozhoduje o tom, které funkce budou uvolněné a jaké odměny zastupitelé dostanou.

Podrobnější informace o odměňování zastupitelů v roce 2014 včetně ukázek výpočtů a odkazů na zdrojové dokumenty najdete v článku o odměnách zastupitelů na webu Chytrá obec.