Zámek Veltrusy zve na den otevřených dveří

zámecký web Veltruský zámek zve na neděli 2/9/07 širokou veřejnost k návštěvě zámku. Během dopoledne budou probíhat přednášky odborníků na téma obnovy areálu po povodni z roku 2002, odpoledne navážou prohlídky vybraných objektů.

Zámek Veltrusy má také své nové webové stránky, kde lze najít program, ale i řadu dalších informací. Mimo jiné také projekt, kterého se nyní provozovatel zámku – Národní památkový úřad pro Střední Čechy (NPÚ) při obnově drží. Již jsme psali, že město Veltrusy by se chtělo do obnovy aktivně zapojit.


Se spuštěním nových webových stránek má nyní zámek už tři weby:
oficiální web
web Kamila Kristena Brzáka
web architekta Martina Stránského

Program dne otevřených dveří státního zámku Veltrusy

Akce určená nejširší veřejnosti se koná v prostorách Rudolfova sálu, v severovýchodním křídle zámku.

Dopolední přednáškový blok: 9.30 – 12.30
15minutové příspěvky odborníků a pracovníků NPÚ zaměřené na problematiku škod a obnovy areálu
1. Vstupní příspěvek – Povodně a jejich následky, dokumentární film, PhDr. Eva Hájková
2. Koncepce obnovy areálu – Ing. arch. Jiří Mrázek
3. Koncepce obnovy autentických interiérů a chystané prohlídkové trasy PhDr. Eva Lukášová
4. Současný stav obnovy – Ing. Olga Kettnerová, Mgr. Jan Holeček, Ing. arch. Jana Hančlová
5. Problematika restaurování a obnovy interiérů – PhDr. Jan Frídl, Phdr. Dagmar Martincová
6. Kamenosochařská výzdoba areálu – restaurování a dlouhodobá ochrana – akad. sochař Vojtěch Adamec
7. Problematika statického zajištění a obnovy objektů areálu po povodni – Ing. Vít Mlázovský, Ing. Zdeněk Rieger
8. Problematika stavebně architektonické obnovy areálu Ing. arch. Jan Adámek

Polední přestávka 12.30 – 13.30

Odpolední program: 13.30 – 17.00
Prohlídka vybraných objektů po skupinách (30 osob) s výkladem odborníků na místě, každý objekt max. 45 minut

Hlavní budova – přízemí a patro (statika, restaurování, expozice)
Špýchar – rekonstrukce drobných objektů, jejich využití (koncepce, přístup památkové péče, úloha projektanta)
Skleníky – funkční památka (park, péče o zeleň, provoz)