Čím dál více firem a jednotlivců nemyslí jen na sebe

logo kampaně 30 dní pro neziskový sektorKampaň nazvaná 30 dní pro neziskový sektor je dobrou příležitostí k tomu, aby se představitelé firem, ale i jednotlivci zamysleli nad tím, jak – pokud vůbec – spolupracují s neziskovou organizací. V posledních letech se čím dál tím více firem snaží chovat zodpovědně a zkratka CSR (Corporate Social Responsibility – sociální odpovědnost firem) se v mnoha z nich začíná plnit obsahem – podpora a spolupráce s neziskovými organizacemi je součástí takového chování. Činnost většiny neziskových organizací stojí na jejich členech, kteří nejenže se organizaci věnují svůj čas (velmi často bez jakékoliv odměny), ale mnohdy do ní investují i vlastní prostředky.


Informační centrum neziskových organizací (ICN) letos kampaň, která běží od 2. do 31. října 2007, pořádá již podesáté. Na svých webových stránkách nabízí také daňový kalkulátor, ve kterém lze zjistit, o kolik může dar snížit daně právnických i fyzických osob.

Dary jsou však pouze jednou z mnoha možností, jak můžete neziskové organizace podpořit. Můžete jim také nabídnout své služby nebo produkty, některé firmy dávají svým zaměstnancům možnost na jeden či několik dní namísto jejich běžné práce možnost pomáhat vybraným organizacím.

Například tento server pomáhá občanskému sdružení Rodinné centrum Havránek ve Veltrusích, když pro něj vytvořil subdoménu, spravuje mu webové stránky po technické a částečně i obsahové stránce a podílí se na některých jeho akcích.

A co vy? Znáte ve svém okolí nějakou neziskovou organizaci? Kontaktujte ji a zkuste se domluvit na spolupráci. Ať už ji budete chtít podpořit finančním či věcným darem nebo třeba pomocí, jistě to bude vítané. Pokud se sami aktivně zapojíte do její činnosti, vězte, že to pro vás může být dobrá zkušenost, neboť i v rámci neziskových organizací se dají připravovat velmi zajímavé projekty. Ve světě je běžné, že si lidé takové aktivity píší do svých životopisů a že jim to pomáhá v jejich další profesní kariéře i mimo neziskový sektor.

2 komentáře u „Čím dál více firem a jednotlivců nemyslí jen na sebe“

Komentáře nejsou povoleny.