Povodně opět udeřily! Bát se ale nemusíme

takhle vypadá rychlý přehled průtoků…jde totiž o fiktivní povodně v rámci cvičení Vltava a Labe 2007, které mají za úkol prověřit připravenost a akceschopnost celého záchranného systému. A právě proto stoupá ve středu 5/9/07 fiktivně hladina mnoha řek v povodí Vltavy a Labe. Ve středu večer přesáhne průtok Vltavy v Praze hodnoty pro vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity (SPA). Ve čtvrtek hladina Vltavy v Praze kulminuje těsně pod hranicí 3. SPA (tedy 1500 m3/s – pro připomenutí: 14/8/02 naměřili v Praze Chuchli 5180 m3/s). Cvičení končí v pátek 7/9/07 v 15:00.


Z regionu Dolního Povltaví se do cvičení zapojila města Kralupy nad Vltavou a Veltrusy a obce Dolany, Vojkovice, Nová Ves, Nelahozeves, Všestudy, Zlončice a Hostín u Vojkovic. Celkový počet obcí a měst pak činí 135 ze sedmi krajů. Občanů by se cvičení nemělo nijak dotýkat, neboť veškeré operace jsou zaměřené především na otestování vzájemné komunikace jednotlivých součástí krizového řízení.

Třídenní cvičení zapojí kromě „postižených“ obcí, krajských úřadů a ministerstva vnitra, které celé cvičení řídí, také všechny centrální úřady odpovědné za povodňovou ochranu: ministerstvo životního prostředí, ministerstvo zemědělství, ministerstvo obrany, Správu státních hmotných rezerv, Český hydrometeorologický ústav. Cvičení se účastní i složky Integrovaného záchranného systému – IZS (hasiči, policie, armáda) v jednotlivých krajích, státní podniky Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře a Zemědělská a vodohospodářská správa.

Díky zapojení více než tisíce osob a množství vzájemně spolupracujících institucí jde o vůbec největší cvičení svého druhu v historii České republiky.

Podrobnější informace o cvičení lze najít na speciálních stránkách MV ČR a na speciálních stránkách ČHMÚ.

Jsou také speciální stránky přímo pro krizové řízení.

Informace o stavu vody lze najít na adrese voda.gov.cz.