Povodně opět udeřily! Bát se ale nemusíme

takhle vypadá rychlý přehled průtoků…jde totiž o fiktivní povodně v rámci cvičení Vltava a Labe 2007, které mají za úkol prověřit připravenost a akceschopnost celého záchranného systému. A právě proto stoupá ve středu 5/9/07 fiktivně hladina mnoha řek v povodí Vltavy a Labe. Ve středu večer přesáhne průtok Vltavy v Praze hodnoty pro vyhlášení 2. stupně povodňové aktivity (SPA). Ve čtvrtek hladina Vltavy v Praze kulminuje těsně pod hranicí 3. SPA (tedy 1500 m3/s – pro připomenutí: 14/8/02 naměřili v Praze Chuchli 5180 m3/s). Cvičení končí v pátek 7/9/07 v 15:00.

Read more