Zámek Veltrusy získá 232 milióny, přijďte zjistit nač

pavilón Přátelství v zámeckém parku VeltrusyV pátek 30/4/10 odpoledne přijede do Veltrus ministr kultury ČR Václav Riedlbauch, generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková a další lidé, aby slavnostně zahájili projekt Schola naturalis. V rámci něj získá zámecký park Veltrusy z Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu během tří let přes 230 miliónů korun. Areál by se tak měl do konce roku 2013 proměnit ve vzorový model kulturní krajiny s lesy, poli, loukami, architekturou a vodními toky, aby nadále sloužil jako výukové centrum pro implementaci Evropské úmluvy o krajině.

Schola naturalisHned následující den 1/5/10 se mohou všichni zájemci o dění v areálu zámeckého parku podrobněji seznámit s přínosy projektu Schola naturalis. Součástí prezentace bude nejen stručné slovo o principech projektu, ale i prohlídka většiny míst, kterých se projekt dotkne, přímo v terénu. Vzhledem k velikosti parku bude tato prohlídka probíhat na kolech, přičemž se začíná v 15:00 poblíž hlavní zámecké budovy – u sochy Svatého Jana Nepomuckého.


Slavnostním podpisem ministra kultury pod rozhodnutím o přidělení Dotace pro projekt Schola naturalis tak vrcholí několikaleté úsilí s přípravou a zpracováním projektu a více než půlroční proces hodnocení žádosti. Celý projekt se skládá z 22 dílčích investičních akcí v zámeckém parku Veltrusy.

Stručné shrnutí projektu Schola naturalis
cesta lesemV rámci projektu bude obnovena významná část areálu zámku Veltrusy, s cílem provedení vzorové obnovy památky unikátního typu a velikosti s využitím všech možností, které areál a jeho historie skýtají. Kulturní krajina propojující lesy, pole, louky, architekturu a vodní toky – to vše areál zámku snoubí dohromady už více než 200 let a předjímá tak principy definované v rámci Evropské úmluvy o krajině.

nádvoří zámku s jezírkemPři obnově bude využita řada inovativních prvků. Biologický odpad z parku bude likvidován v budované kompostárně, k vytápění rekonstruovaných budov budou sloužit z velké části obnovitelné zdroje energie. K obnovovaným částem patří rovněž historická daňčí obora, stáj pro ovce nebo ovocný sad – vše připraveno k využití pro výuku.

Vznikne tak Centrum kulturně ekologického vzdělávání s výukovými moduly navrženými pro základní a střední školy. Dále bude v těchto prostorách probíhat bloková a praktická výuka vysokých a středních škol a specializované kurzy dalších organizací. Doplňkově budou v areálu pořádány i kulturní, společenské a sportovní akce.

boční pohled na zámek VeltrusyNa projekt Schola naturalis, revitalizaci zámku Veltrusy, získal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze dotaci z Integrovaného operačního programu a státního rozpočtu v souhrnné výši 231 651 099 korun. Plánovaný termín dokončení projektu je prosinec 2013.

Další informace najdete na webu Vracíme památky do života.

4 komentáře u „Zámek Veltrusy získá 232 milióny, přijďte zjistit nač“

Komentáře nejsou povoleny.