I přes nevoli místních získali pískaři souhlas

pískovna společnosti Ilbau u obce HostínStalo se, co všichni očekávali – firma Ilbau získala souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR (MŽP) v rámci procesu EIA. A to i přes masivní nesouhlas více než stovky osob na veřejném projednávání (prakticky nikdo z místních neměl pro firmu Ilbau pozitivní slovo) dne 24/6/08 a věcné námitky, že k jednání nebyli přizváni reprezentanti obcí, jejichž katastrů se rozšíření pískovny zásadně dotkne. To by přitom mělo stačit k tomu, aby bylo jednání přerušeno a pochybení napraveno.

O dlouhém a mimořádně bouřlivém jednání jsme zde již psali a stejně tak jsme zaznamenali i následné zveřejnění zápisu z tohoto zasedání dne 15/8/08.

Stanovisko nesoucí datum 9/9/08 a doručené dne 23/9/08 tak MŽP vydalo s více než dvouměsíčním zpožděním oproti standardnímu průběhu. V mezičase prodloužil Obvodní báňský úřad v Kladně termín přerušeného řízení o rozšíření dobývacího prostoru Hostín I a Hostín II do 31/12/08, aby firma Ilbau mohla doplnit chybějící stanovisko EIA. To již nyní má, takže lze očekávat, že i báňský úřad bude s firmou, která si podle reakcí místních obyvatel i jejich zastupitelů v regionu nevybudovala pověst důvěryhodného partnera, jednat vstřícně a povolí rozšíření dobývacího prostoru. Ani tento úřad ale nemá v okolí pískovny zrovna dobré renomé. Žádný jeho zástupce se na veřejné projednávání v rámci EIA nedostavil, a navíc tento úřad nedokáže zajistit plnění podmínek, které sám pro pískaře stanovil.

Ministr životního prostředí Martin Bursík dne 21/7/08 sepsal dopis, v němž shrnuje dosavadní vývoj a informuje, že požádal báňský úřad o prošetření problematiky dopravy materiálu z pískovny v Hostíni přes obec Hostín (byť by vozy měly jezdit jinudy). Ve stejném dopise ovšem píše, že předchozí stížnosti ze začátku roku 2008, kdy představitelé Svazku obcí Dolní Povltaví (pozn. nemá nic společného se stejnojmenným občanským sdružením) upozornili, že firma Ilbau nedodržuje předchozí podmínky, zůstaly nevyřízené. Jde o podmínku v souhlasném stanovisku MŽP ze dne 22/5/00, kterou posléze do svého povolení zapracoval báňský úřad. Ten ale na žádost ministerstva o nápravu a vysvětlení odeslanou 8/2/08 vůbec nereagoval a ministerstvo danou věc dále neurgovalo.

Plné znění stanoviska a dalších dokumentů v rámci procesu EIA najdete na speciálním serveru.