Obce jsou unisono proti rozšíření pískovny v Hostíni

vůz z webu firmy IlbauNa mimořádně bouřlivém veřejném projednání záměru rozšíření pískovny firmy Ilbau v katastru obce Hostín se všichni zúčastnění starostové okolních obcí unisono postavili proti. „Problémy se neustále opakují, a proto jsme v rámci mikroregionu Veltrusdominio vypracovali své požadavky. Obec nedá svůj souhlas. Občané apelují, proč z toho nic nemáme, proč s námi nespolupracují,“ uvedla na úvod diskuze starostka obce Hostín Jelena Mrzílková. Zásadní nesouhlas následně vyslovila i obec Úžice, Vojkovice, Zlosyň, město Veltrusy, mikroregiony Dolní Povltaví a VeltrusDominio i představitelé dvou občanských sdružení působících v regionu. Všechna nesouhlasná vyjádření s rozšířením pískovny vyvolala mohutný potlesk přítomných.


veřejné projednání se setkalo s mimořádným zájmemVeřejné projednání posudku k rozšíření pískovny organizovalo Ministerstvo životního prostředí ČR jako tzv. proces EIA (z anglického Environmental Impact Assessment, tedy vyhodnocení vlivů na životní prostředí). Podle zákona (100/2001 Sb.) spadají do rozsahu posuzování všechny projekty, které by mohly mít negativní dopad na veřejné zdraví, rostliny a živočichy, ekosystémy, půdu, ovzduší, ale i na kulturní památky, přírodní zdroje nebo majetek. Bez závěru procesu EIA nesmí povolující úřad (např. stavební úřad) rozhodnout o povolení záměru. Více viz Wikipedia.

Nezávislý posuzovatel záměru, Václav Obluk, se zabýval pouze první etapou projektu. K této části záměru nemá žádné zásadní výhrady a navrhuje záměr odsouhlasit se stanovením 56 podmínek v oblasti dopravy, hlukové zátěže, spodních vod, sanace atd.

Co chce firma Ilbau?
Záměr firmy Ilbau počítá s rozšířením dobývacího prostoru v lokalitě Hostín o 159 ha, přičemž plocha těžby představuje 127 ha. Roční těžba má dosahovat 400 tisíc tun. První etapa rozšíření je plánována na roky 2012 až 2027 a rozkládá se zhruba mezi současnou pískovnou a silnicií spojující Hostín s Dřínovem. Druhá etapa pak pokračuje za touto silnicí směrem na Vojkovice a měla by být realizována v letech 2028 až 2049. Po rekultivaci by měly na místech těžby vzniknout vodní plochy o celkové rozloze 80 ha a les o ploše 47 ha.

prokurista firmy Ilbau Petr VáňaStarosta obce Úžice David Hrdlička se ohradil proti tomu, že k jednání nebyl přizván a obec není účastníkem řízení, přestože činnost pískovny má na život obce zásadní vliv. Velká část vozů se surovinou z pískovny Hostín totiž projíždí právě jeho obcí. Stejně tak nebyli přizváni zástupci města Veltrusy, které je nákladní dopravou směřující do a z pískovny Hostín taktéž zatíženo. „Nikdo tu dopravu nechce, ať je napřed obslužná komunikace mimo obce. Potom bude dost času na projednávání EIA,“ uvedl starosta Zlosyně Vladimír Herout. „V první řadě by měla firma získat souhlas dotčených obcí, v druhé řadě by měla naplnit podmínky nutné pro zahájení těžby – tedy vyřešit dopravu mimo obce a lesním pásem oddělit místo těžby od obcí,“ zjednodušil požadavky sepsané v rámci souhrnného vyjádření mikroregionu Veltrusdominio starosta Veltrus a předseda mikroregionu Bronislav Havlín.

zástupci firmy Ilbau sedí vpravo vpředuJednotliví obyvatelé regionu poukazovali především na neochotu provozovatele pískovny – firmy Ilbau – jednat s nimi a skutečně se snažit omezovat negativní vlivy pískovny na život v okolních obcích. Za největší problémy považují všichni nákladní dopravu vedoucí jejich obcemi a také obavy o stav spodní vody.

Manažer mikroregionu Veltrusdominio Martin Stránský požádal o přerušení jednání z důvodu nepřizvání dotčené obce Úžice a města Veltrusy k jednání. Zástupce občanského sdružení Dolní Povltaví Jan Kadeřábek pak žádal přítomného prokuristu firmy Ilbau Petra Váňu, aby jeho firma záměr stáhla a v první řadě začala jednat s obyvateli dotčené oblasti a teprve po získání jejich souhlasu pokračovala v realizaci svého záměru.

zástupci ministerstva a zpracovatel posudku (druhý zprava)Zpracovatel posudku Václav Obluk se snažil na poznámky účastníků veřejného slyšení odpovídat. Řada z nich však mířila mimo rámec jednání a vztahovala se zejména k negativním zkušenostem lidí s dopady činnosti pískovny na jejich život. „Jestli s vámi firma Ilbau nekomunikuje, je to špatně. Jestli firma Ilbau neplní stanovené podmínky, je to špatně,“ uvedl doslova Václav Obluk a dodal, že on se jako posuzovatel vlivů na životní prostředí nemůže zabývat předchozími aktivitami, ale posuzuje pouze aktuální žádost firmy Ilbau o rozšíření pískovny.

diskuze byla mnohdy bouřliváVeřejné projednání za hojné účasti obyvatel regionu (více než 90 lidí) se protáhlo na zhruba 4,5 hodiny a skončilo až po půl desáté v úterý 24/6/08 v noci. Ministerstvo životního prostředí by mělo své stanovisko vydat do 11/7/08, ale po skončení jednání jeho zástupci přiznali, že to možná z důvodu mimořádně bouřlivého jednání a řady připomínek může trvat déle.

7 komentářů u „Obce jsou unisono proti rozšíření pískovny v Hostíni“

 1. Že by se tentokrát poučili z toho, jak hned za Veltrusama udělala Zlosyň pískovnu a nikdo s tím nehnul? Stejně si to pískaři udělaj jak chtěj. Báňský úřad na peníze slyší.

 2. Zpracovatel posudku Václav Obluk byl vybrán Ministerstvem životního prostředí ČR. Mimochodem byl v minulosti jeho zaměstnancem – konkrétně ředitelem odboru posuzování vlivů na ŽP na MŽP ČR. A v této funkci se umístil pátý v anketě Ropák roku 1997 (viz web Dětí země: http://www.detizeme.cz/ropak/ropak_archiv_1997.shtml), a v roce 1994 byl dokonce v téže anketě třetí (opět web: http://www.detizeme.cz/ropak/ropak_archiv_1994.shtml).

  V roce 2003 byl už jako nezávislý osloven MŽP, aby vypracoval posudek na záměr stavby „Nová jednotka dělení benzinu z FCC v Rafinérii Kralupy“. Šlo o krakovací jednotku pro firmu Česká rafinérská, která se následně postavila a funguje.

 3. Dne 3/7/08 vyšel ve středočeské příloze MF Dnes větší článek o záměru firmy Ilbau. Mimo jiné se v něm dozvíme, že Ilbau nesouhlasí s požadavkem oddělit obec od budoucí pískovny pásem vzrostlých stromů.

  Starostka Hostína tam také říká, že obec nemá pískovnu v územním plánu, a pokud se s obcí firma Ilbau nedohodne, ani tam nebude, což by mělo rozšíření pískovny zabránit.

  Plné znění článku najdete v online archivu MF Dnes (tam se ale budete muset registrovat – zdarma). Stačí pak do okénka vyhledávače zadat: Hostín a zvolit patřičné časové období.

 4. Co me pobavilo,bylo zmineni ve vyctu obci obec ZLOSYN. Tezko by pan starosta Zlosyne souhlasil s rozsirenim piskovny firmy ILBAU kdyz ma v obci „vlastni“ piskovnu. Akorat by to byla pro nej konkurence. Vubec se tedy nedivim,ze se mu to nelibi :-)) Aspon trochu pozna jak je lidem zle z te „jeho“ piskovny !!!

 5. Moc nechápu, jak je možné že novou lokalitu bude automaticky dělat zase stejná firma. Oni tam ten písek nenasypali. To je přece bohatsví téhle republiky a když se má těžit, tak by se měla vždycky udělat nějaká soutěž a ten kdo nabídne nejlepší podmínky by pak měl těžit. Co v tom je? Kdo dostal do kapsy že se to dělá takhle?

  A ještě jedna otázka. Stanovisko mělo být do 11. července a už je srpen a kde nic tu nic. Na co se čeká? Na úplatek?

Komentáře nejsou povoleny.