Fakule, fléra či pochodeň „se chystá ke startu“

takto hoří fléra bohužel poměrně častoV neděli 15/7/07 k večeru zahořela havarijní pochodeň (taktéž se jí říká fléra nebo fakule) v České rafinérské výrazným plamenem a hořela celou noc. Samozřejmě za mohutné zvukové kulisy připomínající startující letadlo. Bohužel ani v pondělí hořet nepřestávala a hořela opět celou noc. Večer se na webových stránkách Ekologického centra Kralupy objevila informace: „16.7.2007 od 19.30h Česká rafinérská ,a.s. – problémy s dodávkou páry způsobily výpadek kompresoru na jednotce FCC, která musela být odstavena. Došlo ke zvýšenému flérování.“ Plamen byl tak vysoký, že ze Zlosyně volali na EC Kralupy, zda nějaká z petrochemických firem nehoří.


Ráno se pak objevila další: „17.7.2007 – Česká rafinérská, a.s., 07:58 – oznámení o včerejším použití fléry. Najíždění jednotky FCC bude obnoveno a dokončeno dnes.“

Informace následně doplnil Petr Štěpán, projektový specialista divize generálního ředitele společnosti Česká rafinérská v e-mailu: „Dne 16.7. 2007 po 19:00 hod došlo v rafinérii v Kralupech k provozní poruše na jednotce FCC. Z toho důvodu musela být produkce LPG spalována na fléře. Po odstranění poruchy ve 22:00 bylo zahájeno opětovné najíždění jednotky. Vzhledem k následným technologickým vazbám a k trvalému spalování LPG na fléře bylo kolem 24:00 hod. rozhodnuto jednotku FCC odstavit a najíždění obnovit v dopoledních hodinách dne 17.7. 2007.“

informace na webu EC KralupyBohužel EC Kralupy nemůže zajistit měření hluku, neboť na ně nemá prostředky, takže kromě uší obyvatel blízkého i dalekého okolí (flérování bylo slyšet i ze vzdálenosti šesti kilometrů a pravděpodobně i dál) neexistuje důkaz o překročení hlukových limitů. Hygienické limity hluku pro vnější prostor přitom činí 50 dB během dne a 40 dB v noci. V noci by přitom hlučnost podle hygienických norem neměla ve vnějším prostředí přesáhnout 40 dB.

Jak takovou hlučnost poznat? Hlasitý hovor má intenzitu přibližně 50 dB, rušná silnice pak až 80 dB. Hlasitá hudba může mít až 110 decibelů, přičemž od 130 decibelů je hluk vnímán jako bolest. Taková míra hluku odpovídá zvuku tryskového letadla poblíž zdroje. Jeo o málo vyšší hladiny hluku už mohou způsobit okamžitou smrt.

Budeme dále sledovat dění v České rafinérské a snažíme se zjistit, zda sama firma hladinu hluku měří. Tato měření jsme si od firmy vyžádali. Česká rafinérská přitom na dnešek – i přes vysoké teploty a varování ČHMÚ: „Vzhledem k vysokým teplotám a intenzivnímu slunečnímu záření lze od neděle očekávat i zvýšené koncentrace přízemního ozonu.“ (zveřejněném také na webu EC Kralupy) – po včerejší havárii způsobené výpadkem kompresoru opět plánuje najíždění kraku. To bude znamenat další flérování, zvýšené emise benzenu, toluenu, oxylenu a prachových částic.

Stejně tak budeme sledovat dění v Kaučuku, který také využívá fléru a kde během víkendu najížděli výrobu butadienu. Ta je přitom spojena se zvýšeným výskytem karcinogeních emisí. Obě firmy tak přispějí k dalšímu nárůstu ozónu, a to v tropických vedrech, kdy mají lidé v noci otevřena všechna okna.