VeltrusDominio: obce Veltruského panství se spojují

mapka chystaného DSO VeltrusDominioMěsto Veltrusy připravuje založení Dobrovolného svazku obcí (DSO) pod názvem VeltrusDominio, které by mělo sdružit obce od Zlončic a Postřižína přes Chlumín a Zálezlice až po Vepřek a Jeviněves (viz obrázek).

První jednání, na které starosta Veltrus Bronislav Havlín pozval starosty obcí, jež by se měly stát členy uskupení, se uskutečnilo v kulturním domě (bývalé kino) ve Veltrusích v pondělí 11/6/07 od 10 hodin.

Bronislav Havlín na tomto setkání přítomné mimo jiné informoval o plánované návštěvě Jiřího Čunka, ministra pro místní rozvoj, který by měl přijet do Veltrus 19/6/07 po poledni. O den později by pak měl přijet Václav Jehlička, ministr kultury.

setkání v kulturním domě 11/6/07Název DSO VeltrusDominio odkazuje do historie – panství Chotků – důvody založení jsou však ryze současné. Institucionalizovaný mikroregion vytvoří silnější celek, který usnadní zapojeným obcím vyjednávání se silnými investory v oblasti a bude také pomáhat obcím v získávání prostředků z nejrůznějších fondů, grantů a dotací. Tomu ale musí předcházet strategický plán udržitelného rozvoje mikroregionu. Jeho součástí bude charakteristika mikroregionu, shrnutí jeho přednosti i nedostatků (SWOT analýza), strategické cíle rozvoje s prioritami a seznam projektů s vazbou na možné zdroje financování. Podobné dlouhodobé plány rozvoje si postupně zpracovávají všechna větší města – například Kralupy mají Program sociálního a ekonomického rozvoje města.

V sále se v pondělí sešlo 16 lidí zastupujících sedm obcí. Ti si vyslechli přednášku architekta Martina Stránského (o jeho aktivitách v oblasti Veltrus si můžete přečíst v dříve publikovaném článku), který myšlenku mikroregionu VeltrusDominio představil. Následovala přednáška Jiřího Trnky, ředitele odboru environmentální politiky a obnovitelných zdrojů energie Ministerstva zemědělství ČR o možnostech finanční podpory regionu z fondů Evropské unie. Všichni účastníci dostali balíček materiálů s návrhem stanov mikroregionu a také kopii žádosti o grant z finančního mechanismu EHP/Norska. Město Veltrusy v něm žádá o 467 500 Kč na přípravu studie udržitelného rozvoje mikroregionu VeltrusyDominio.

Myšlenku vzniku takového svazku podpořil také přítomný Václav Křepel, předseda dalšího svazku v regionu nazvaného Dolní Povltaví. V regionu nyní působí celkem čtyři svazky, jejichž přehled jsme zde nedávno zveřejnili.