Územní plán Veltrus získal cenu architektů

Grand Prix architektů 2007Jako urbanistický počin ocenila porota soutěže Grand Prix architektů 2007 dne 15/5/07 územní plán města Veltrusy připravený týmem vedeným Romanem Kouckým. Tato cena byla letos udělena poprvé a ateliér Romana Kouckého měl mezi třemi projekty, z nichž se vybíral vítěz, hned dva zástupce. Kromě Veltrus byl ještě nominován územní plán Ústí nad Orlicí. O cenu usiloval ještě Martin Jirovský s územním plánem obce Nadějkov u Tábora.

Porota soutěže ocenila komplexnost koncepce a její moderní pojetí, které umožní urbanistům, ale i městským úřadům lépe spravovat určitou lokalitu tak, aby byla zachovaná pro budoucí generace. Podle stanoviska poroty hledá projekt architekta Kouckého maximální potenciál území.


územní plán VeltrusV průvodní zprávě autoři popisují východiska své práce i samotnou koncepci. Město významně ovlivňují dva největší vlastníci na jeho katastru: továrna a zámek. Navíc jsou Veltrusy mladým městem (statut města udělen v roce 1926) a pouze některé jeho prvky (budovy a prostranství) mají městský charakter.

Architekti ve své zprávě přirovnávají rozvržení funkcí města k náhrdelníku, jehož hlavní osou je okraj zámeckého púarku přimknutý k městu.
Zástavba, především obytná se postupně přesouvá od továrny, za „roh parku“ směrem ke Všestudům.

širší územní plán Veltrus na ortofotomapěNejožehavější problémy města autoři projektu rozdělili do čtyř základních oblastí zájmu města:

1. Morfologie a vnější vstupy
Tato řada se zabývá především přípravou nového územního plánu a dalších dokumentací upravujících rozvoj a vztah k nejbližším „sousedům“.

2. Strategie a propagace
Zabývá se základním rozborem investičních a rozpočtových možností města a systémem financování, včetně získávání zdrojů vnějších na podkladě propagace města.

3. Veřejná prostranství
Veřejná prostranství jsme rozdělili do dvou základních skupin. První mapuje a popisuje stávající stav komunikací a navrhuje jejich úpravy, druhá se zabývá výhledem do budoucna.

4. Domy
V této řadě je hlavním reprezentantem především škola a stav školní jídelny, domov pro seniory, radnice, knihovna a další.

Letošní již 14. ročník soutěže byl do jisté míry přelomový, neboť jej Obec architektů poprvé připravila společně s Českou komorou architektů, což svrzuje její vysoký kredit. Akce má také nový název, který doslova zní: GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2007 – Národní cena za architekturu. Nominovat projekty mohl letos kterýkoliv občan České republiky a nominaci následně potvrdil nominovaný architekt podáním přihlášky a odevzdáním panelu do soutěže.

Samotný územní plán můžete najít na webových stránkách města Veltrusy (stačí do vyhledávače zadat slova územní plán).