Svátek sousedů: přednáška a historické fotografie

historická pohlednice VšestudLoňské, historicky první setkání nad historickými snímky se setkalo s příznivými ohlasy, několik dalších Všestudských dokonce doneslo své zajímavé rodinné fotografie nebo dokumenty, a obohatilo tak sbírku kroniky. Zastupitelé po úspěchu prvního ročníku rozhodli, že se setkání bude konat i letos, a tak vás na ně můžeme pozvat do hostince U Přemysla ve Všestudech v úterý 29/5/07 od 17:00.


Eduard Stehlík: Lidice - Příběh české vsiNaše pozvání ke krátké přednášce (17:00 – 17:45) přijal historik PhDr. Eduard Stehlík, zástupce ředitele Vojenského historického ústavu v Praze. Zájemce o historii si jeho tvář bude pamatovat i z televizního historického magazínu (ČT 24) a možná bude vědět, že jeho doménou jsou dějiny dvacátého století. Právě dopsal svou druhou knihu o životě v neblaze proslulých Lidicích, patří k autorům úspěšné výstavy Atentát – Operace Anthropoid, věnované heydrichiádě, která vyvolala nadšený ohlas i v Německu a právě přesídlila do Bratislavy.

Eduard Stehlík se zaměří na období protektorátu a blíže se dotkne událostí, které se zapsaly do válečné historie v naší oblasti. Není jistě bez zajímavosti například fakt, že kolem naší obce probíhala jedna z větví opevnění (bunkrů) tzv. Pražské čáry, které nás mělo chránit před sousedním Německem. Jak takové bunkry u Všestud a Dušník vypadaly a co se s nimi stalo (krátce jsme již zde informovali)? Také květnové dny roku 1945 na Kralupsku probíhaly natolik bouřlivě, že si zaslouží zmínku. Po skončení přednášky bude čas i na případné dotazy.

Hlavní program (od 18:00) večera zůstává stejný jako loni: promítneme si starší snímky přírody, staveb i lidí ze Všestud a okolí, a kdo bude mít chuť, přidá své vzpomínky nebo informace o osobách nebo domech, které na nich uvidíme. Pomocí dataprojektoru lze fotky snadno zvětšovat, a tak budeme moci u těch kvalitních zkoumat i detaily. Tentokrát se můžete těšit třeba na záběry všestudské kovárny, uvidíte i několik obrázků z Veltrus, jak si je možná ještě někteří pamatujete.

nová kronika VšestudTaké letos vystavíme některé dokumenty a fotografie z historie obce, přidáme i aktuální publikace o naší oblasti a knihy k tématu přednášky. Jak hlásá myšlenka Svátku sousedů, má jít o setkání neformální, a tak jsme se po vzoru jiných obcí rozhodli ho pojmout „sousedsky“. Pro příchozí budou k dispozici nealko nápoje zdarma a občerstvení bude ponecháno na nich samotných. Vězte tedy, že jedinou vaší vstupenkou na večer bude talíř zcela libovolného občerstvení, třeba vlastní výroby, rozhodně však podle vlastní chuti. Jak jsme se dočetli jinde, lepší občerstvení než od samotných hostů si ani nemůžeme přát. Například v obci Líšnice si vloni o Svátku sousedů každá zúčastněná rodina vyrobila navíc vlastní malovanou vlaječku a zapíchla ji do pokrmu, aby usnadnila identifikaci tvůrce dobrot a výměnu receptů.

Budete-li mít ještě do data konání nápady nebo připomínky k programu, jistě se mi ozvěte! Program je určen nejen pro všestudské, ale i pro přespolní sousedy, které naše minulost zajímá. Na setkání s vámi se těší Katka Kadeřábková Vitochová.

Tento text byl publikován na webu Všestud.