Veltrusy se budou podílet na obnově zámeckého areálu

zámek VeltrusyNa neformálním jednání zástupců města Veltrusy, zámku Veltrusy a Středočeského kraje byla dohodnuta spolupráce na obnově zámeckého areálu. Ten byl poškozen povodní v roce 2002 a od té doby je zámek pro návštěvníky uzavřen. Park je sice přístupný, avšak ve stavu porostů na hranici životnosti, a proto je třeba jednat, aby národní kulturní památka, jakou zámek se svým rozsáhlým parkem představuje, zůstala hodnotou i budoucím generacím. Uvědomují si to zástupci všech stran zastoupených na jednání, které se z podnětu veltruského starosty Bronislava Havlína uskutečnilo ve čtvrtek 19/4/07.


Středočeský kraj zastupovala Jiřina Pospíšilová, členka rady Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče, zámek a jeho správce – Národní památkový ústav územní odborné pracoviště středních Čech v Praze (NPÚ) pak jeho ředitel Vojtěch Láska, vedoucí odboru péče o nemovitý majetek Petr Brodský a vedoucí odboru státního zámku Veltrusy Eva Hájková. Kromě nich bylo na jednání ještě několik zastupitelů Veltrus, starosta sousední obce Všestudy Jiří Hánl, starosta obce Nelahozeves Jaroslav Otásek a další lidé.

jednání z 19/4/07Město (ale i další obce v okolí) by mělo do budoucna mít více informací o dění v areálu zámku, a to díky sdružení obcí bývalého Chotkovského panství, které město Veltrusy právě organizuje. Jeho zástupci by se měli účastnit dalších prací na koncepci rozvoje zámeckého areálu, kterou město ani kraj nepovažuje za finální. Současně by se zástupci chystaného sdružení měli podílet na následných pracích vedoucích k obnově areálu a k jeho dalšímu rozvoji. Středočeský kraj by rád Veltrusy využil jako pilotní projekt spolupráce kraje s městem a patřičnými ministerstvy při čerpání prostředků z Evropských fondů. Právě toto široké partnerství podporované dalšími organizacemi a sdruženími činnými v regionu by mělo pomoci dosáhnout na prostředky z evropských fondů, které by měly být využity k nastartování budoucí soběstačnosti areálu.

Zámek by se podle většiny účastníků setkání neměl stát skanzenem zajímavým pouze pro turisty, ale měl by být živým místem nabízejícím aktivity také místním občanům a neomezovat jeho přínos pouze na hlavní turistickou sezónu od května do září. Rozhodně není možné areál zámku uzavřít místním občanům, neboť průmyslový region Kralupska s přibývajícími sklady a pískovnami jim neskýtá příliš prostoru k odpočinku.

Prioritou by měla být především obnova vodního režimu, tedy zprůtočnění vodního kanálu. To projekt NPÚ vyčísluje na 25 miliónů, avšak starosta Všestud upozornil, že zajištění funkčnosti stavby by mělo zajistit Ředitelství silnic a dálnic, které má stavbu jako podmínečnou ke stavbě dálnice D8. Splašková voda z dálnice totiž jinak stéká do Mlýnského potoka (tedy i do kanálu) a je možné, že také tato znečištěná voda je příčinou poškození stromů v této části parku.
Výstupem setkání, které navazuje na jednání z 5. září 2006 (kdy se přímo na zámku sešli zástupci ministerstva kultury, NPÚ, Ministerstva životního prostředí, Středočeského kraje a města Veltrusy) by tentokrát měl být návrh memoranda, v jehož rámci se zúčastněné strany zaváží ke spolupráci v intencích projednaných bodů.

O dění týkajícím se zámeckého areálu Veltrusy jsme nedávno psali.

Tento text byl publikován na webu Všestud.

2 komentáře u „Veltrusy se budou podílet na obnově zámeckého areálu“

Komentáře nejsou povoleny.